Banner 01

Sản xuất

Quy trình sản xuất

Quy trình đóng gói sản phẩm
Bước 1

Quy trình đóng gói sản phẩm

Công ty TNHH Lương Thực Tấn Vương được thành lập tại địa bàn tỉnh An Giang, trên cơ sở khai thác lợi thế vùng và mở rộng quy mô của Công Ty TNHH Tấn Vương TP. Hồ Chí Minh trước đó hoạt động trên lĩnh vực kinh doanh thương mại xuất khẩu gạo.

Nằm trên dòng Mê Kông hiền hòa, trù phú, nhà máy gạo Tấn Vương có vị trí thuận tiện cho việc thu mua, chế biến và vận chuyển – phân phối – xuất khẩu. Xu thế thị trường và điều kiện thuận lợi giúp Tấn Vương liên tục tăng trưởng và phát triển.

Quy trình sản xuất 3
Bước 2

Quy trình sản xuất 3

Công ty TNHH Lương Thực Tấn Vương được thành lập tại địa bàn tỉnh An Giang, trên cơ sở khai thác lợi thế vùng và mở rộng quy mô của Công Ty TNHH Tấn Vương TP. Hồ Chí Minh trước đó hoạt động trên lĩnh vực kinh doanh thương mại xuất khẩu gạo.

Nằm trên dòng Mê Kông hiền hòa, trù phú, nhà máy gạo Tấn Vương có vị trí thuận tiện cho việc thu mua, chế biến và vận chuyển – phân phối – xuất khẩu. Xu thế thị trường và điều kiện thuận lợi giúp Tấn Vương liên tục tăng trưởng và phát triển.

Quy trình sản xuất 2
Bước 3

Quy trình sản xuất 2

Công ty TNHH Lương Thực Tấn Vương được thành lập tại địa bàn tỉnh An Giang, trên cơ sở khai thác lợi thế vùng và mở rộng quy mô của Công Ty TNHH Tấn Vương TP. Hồ Chí Minh trước đó hoạt động trên lĩnh vực kinh doanh thương mại xuất khẩu gạo.

Nằm trên dòng Mê Kông hiền hòa, trù phú, nhà máy gạo Tấn Vương có vị trí thuận tiện cho việc thu mua, chế biến và vận chuyển – phân phối – xuất khẩu. Xu thế thị trường và điều kiện thuận lợi giúp Tấn Vương liên tục tăng trưởng và phát triển.

Tập trung chế biến gạo sạch
Bước 4

Tập trung chế biến gạo sạch

Công ty TNHH Lương Thực Tấn Vương được thành lập tại địa bàn tỉnh An Giang, trên cơ sở khai thác lợi thế vùng và mở rộng quy mô của Công Ty TNHH Tấn Vương TP. Hồ Chí Minh trước đó hoạt động trên lĩnh vực kinh doanh thương mại xuất khẩu gạo.

Nằm trên dòng Mê Kông hiền hòa, trù phú, nhà máy gạo Tấn Vương có vị trí thuận tiện cho việc thu mua, chế biến và vận chuyển – phân phối – xuất khẩu. Xu thế thị trường và điều kiện thuận lợi giúp Tấn Vương liên tục tăng trưởng và phát triển.