Banner 01

Sản phẩm

Gạo thơm Cát Tường

- Giống gieo trồng được chọn kỹ. Lúa mùa, mỗi năm chỉ một vụ.

- Hạt gạo sáng đẹp, thon dài

- Cơm rất thơm, ngọt, mềm, thơm tự nhiên, ngon hảo hạng.

 • Không chứa Cadimi Không chứa Cadimi
 • Không chất chống mốc Không chất chống mốc
 • Không chất bảo quản Không chất bảo quản
 • Không chất tạo mùi Không chất tạo mùi
Gạo thơm Cát Tường
Gạo thơm Bông Dừa

- Giống gieo trồng được chọn kỹ. Lúa mùa, mỗi năm chỉ một vụ.

- Hạt gạo sáng đẹp, thon dài

- Cơm rất thơm, ngọt, mềm, thơm tự nhiên, ngon hảo hạng.

 • Không chứa Cadimi Không chứa Cadimi
 • Không chất chống mốc Không chất chống mốc
 • Không chất tạo mùi Không chất tạo mùi
Gạo thơm Bông Dừa
Gạo thơm Vạn Thọ

- Giống gieo trồng được chọn kỹ. Lúa mùa, mỗi năm chỉ một vụ.

- Hạt gạo sáng đẹp, thon dài

- Cơm rất thơm, ngọt, mềm, thơm tự nhiên, ngon hảo hạng.

 • Không chứa Cadimi Không chứa Cadimi
 • Không chất chống mốc Không chất chống mốc
 • Không chất bảo quản Không chất bảo quản
 • Không chất tạo mùi Không chất tạo mùi
Gạo thơm Vạn Thọ