Banner 01

Liên hệ - góp ý

Văn Phòng Đại Diện

69 Thanh Thai St., Ward 14, Dist. 10, Ho Chi Minh City, Vietnam
Điện thoại: +84-8-38.661.797
Fax: +84-8-38.661.796
Thứ hai-Thứ sáu: 9:00 sáng – 6:00 chiều
Thứ bảy: 10:00 sáng – 4:00 chiều
Chủ nhật: 10:00 sáng – 1:00 chiều

Cơ sở sản xuất

Nhon Hoa Hamlet, Nhon My Commune, Cho Moi Dist., An Giang Prov., Vietnam
Điện thoại: +84-8-38.661.797
Fax: +84-8-38.661.796
Thứ hai-Thứ sáu: 9:00 sáng – 6:00 chiều
Thứ bảy: 10:00 sáng – 4:00 chiều
Chủ nhật: 10:00 sáng – 1:00 chiều

Gửi Tin nhắn

Code